Health & Nature to netlabel promujący niezależne podejście do muzyki i sztuki w ogóle.